Европски производители на автомобили: Брегзит без договор би имал катастрофални последици

Евентуален брегзит без договор би имал катастрофални последици врз водечките вропски производители на автомобили. Тие предупредуваат дека во случај на

Повеќе