Македонска тажна реалност: Третина од домаќинствата имаат проблем со плаќање на режиските трошоци!

Во просек една третина од домаќинствата во регионот имаат проблем со навремено подмирување на режиските трошоци во последните 12 месеци,

Повеќе