Како се проектираат и изведуваат зелени кровови или кровни градини?

Зелените кровови или кровни градини претставуваат кровни конструкции кои се прекриени со растителен слој (вегетација)… Освен што ја зголемуваат естетската

Повеќе