Бугарија ќе исчезне до 2029 година, 50.000 американски агенти ќе ја уништат

Апокалиптична прогноза на проф. Нако Стефанов: Во Бугарија има над 50.000 странски агенти, финансирани од фондации како што се Америка

Повеќе