Бугарија ќе исчезне до 2029 година, 50.000 американски агенти ќе ја уништат

Апокалиптична прогноза на проф. Нако Стефанов: Во Бугарија има над 50.000 странски агенти, финансирани од фондации како што се Америка

Повеќе

Стразбур дециден: Македонците во Бугарија ќе можат да формираат свое здружение

Дали една индивидуална пресуда го дерогира билатералниот договор меѓу Македонија и Бугарија Случајот наречен „Радонов против Бугарија“ се одвива пред

Повеќе