ТРАЧ МУАБЕТИ

Се е трач но има и вистина

ТРАЧ МУАБЕТИ > Вести > Вработените треба да се изјаснат дали остануваат во приватниот пензиски фонд

Вработените треба да се изјаснат дали остануваат во приватниот пензиски фонд

Вработените пред први јануари 2003 година и родени пред први јануари 1967 година кои доброволно се зачлениле во вториот пензиски столб треба да се изјаснат дали остануваат во тој столб, потсети Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС.

Доброволните членови на вториот пензиски фонд родени пред први јануари 1967 година, според последните измени на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, имаат право да изберат дали:

ќе го продолжат членството во вториот пензиски столб со давање на писмена изјава за продолжување на членството во задолжителен пензиски фонд или
ќе го прекинат членството во вториот пензиски столб со давање на писмена изјава за престанување на членството во задолжителен пензиски фонд.
Доколку доброволниот член, до 30.09.2019 година, не даде изјава, на први октомври 2019 година неговото членството во вториот пензиски столб ќе престане. Друштвото ќе ја затвори неговата индивидуална сметка и ќе го пренесе вкупниот износ на средствата во Фондот на ПИОМ, односно членот ќе остане осигуреник во Фондот на ПИОМ.

Од МАПАС додаваат дека при изборот помеѓу продолжување или престанок на членство во задолжителен пензиски фонд, членовите треба да ги имаат предвид нивната возраст, годините на работен стаж при зачленување во втор пензиски столб, очекуваните години на вкупен работен стаж, висината на пензиските придонеси кои им се уплатувани досега, висината на идните очекувани придонеси кои ќе им се уплатуваат и други фактори.

Со цел членовите да го направат изборот кој е во нивен најдобар интерес, Агенцијата им препорачува да ја контактираат на следниот телефонскиот број 02 3224 229.