ТРАЧ МУАБЕТИ

Се е трач но има и вистина

ТРАЧ МУАБЕТИ > Општини > За јавно осветлување во Битола ќе се потрошат над 62 милиони денари

За јавно осветлување во Битола ќе се потрошат над 62 милиони денари

Советот на општина Битола ја утврди програмата за користење и одржување на јавното осветлување  на подрачјето на општина Битола за 2019 година за чија реализација според финансискиот план ќе бидат вложени над 62 милиони денари.

Средствата кои локалната самоуправа ги обезбедува согласно Законот за комунални такси за користење и одржување на јавното осветлување во сервисните и станбените улици ќе се користат за тековна потрошувачка на електрична енергија и за одржување на инсталациите за осветлување во сервисните и станбените  улици на подрачјето на општината.

Според програмата, со 39,6 милиони денари ќе бидат платени сметките за потрошена електрична енергија во текот на годината, над 15 милиони денари планиран е расход за поправка и одржување на уличното осветлување, а за новогодишно украсување на градот ќе бидат потрошени 472.000 денари.

Од општинскиот Совет информираат дека 5 милиони денари ќе бидат инвестирани за изградба на нови капацитети во енергетиката, а со околу 750.000 денари ќе се изврши реконструкција на постоечките капацитети во енергетиката со која располага општина Битола.